12 timers spinning maraton 2009

Tekst

Skrevet af Helle Eklund

I går lørdag d. 17. januar 2009 afholdt Energi og sundhed.dk 12 timers spinning maraton for fjerde gang. Ialt 150 udøvere havde meldt deres ankomst og blev pisket igennem af 9 forskellige instruktører, hvoraf de 4 er klubmedlemmer, nemlig Søren C., Charlotte, Lauge og Tom.


Arrangementet blev igen i år en kæmpe succes og alle havde en helt forrygende dag.

Som noget nyt var der lagt op til, at klubben kunne få tilført klubkassen et større beløb, såfremt klubbens medlemmer ville yde en indsats på dagen.

13 af klubbens medlemmer havde på forhånd meldt sig som hjælpere bla. til opstilling af borde og stole, bemanding i kiosken, udskæring og uddeling af frugt og vædske til udøverne samt til oprydning og rengøring efter arrangementet.

Dagen derpå er regnskabet gjort op og klubkassen er blevet ikke mindre end 8.055 kr. rigere. Hvad siger I så?

Beløbet (i runde tal) er fremkommet således:
Auktion med effekter sponseret af Cyclingshop.dk, Brønnum, KropsZonen og Energi og sundhed.dk (5000 kr.), reklameskilt webcre@tive (1000 kr), klampejustering ved Lars Christiansen (500 kr), massage ved Helle Eklund (800 kr) og salg i kiosken (755 kr).

DERFOR: En KÆMPE tak til jer, der var sponsorer og til jer, der gav en hånd med, og dermed var med til at gøre dagen til en SUPER dag. Og også tak fordi I var med til at bidrage klubkassen med en betragteligt beløb. Et beløb som kan give os mange flere klubaftener, foredrag, sociale sammenkomster m.m.