generalforsamling 2015

Indtil det officielle referat kommer, kan det allerede nu afsløres, at en særdeles velbesøgt generalforsamling under Niles Hjorts kyndige ledelse bl.a. resulterede i en delvis ny bestyrelse, et uændret kontingent og god snak om årets kommende træning på baggrund af oplæg Klaus Mouritz fra trænerudvalget. Første fællestræning forventes at blive tirsdag d. 7. april, hvor der traditionen tro afsluttes med sandwich og hygge til de tilmeldte.