Sundhedsdagen 2009

Klubbens stand på Sundhedsdagen var godt besøgt


Lørdag d. 22. august 2009 afholdt Furesø Kommune og Farum Bytorv en Sundhedsdag på Farum Bytorv.

På dagen kunne familien møde op og få testet sin sundhed ved bla. at få lavet en lungefunktionstest, konditest, blodtryks- og blodsukkermåling, få inspiration til rygestop og sund mad. Der var også mulighed for at få inspiration til diverse aktiviteter og høre om de forskellige klubber i kommunen.

Furesø Cykelmotion var også repræsenteret, og dagen igennem var standen godt besøgt. Mange kom forbi for at høre om klubben og dens aktiviteter, om træningen, deltagelse i cykelløb, foredrag, udlandsrejser og om klubbens sociale liv.

En del af de fremmødte gav udtryk for, at de vil møde op og køre med på en af klubbens træningsdage for evt. senere indmeldelse. Dét ser vi i klubben frem til så....vel mødt!